İş Güvenliği Uzmanının Yetki Ve Sorumlulukları

İş güveliği uzmanlarının görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik 2.bölüm Madde 7 gereğince;

İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Rehberlik ve danışmanlık;
1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.
b) Risk değerlendirmesi;
1) Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
c) Çalışma ortamı gözetimi;
1) Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.
2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.
ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.
2) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

d) İlgili birimlerle işbirliği;
1) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
2) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KAPSAMI
Yasal açıdan zorunluluk kapsamında bulunan Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi.
Eğitim Şekli : Eğitimlerimiz uzmanlarımız tarafından slayt gösterileri, animasyon filmler, iş kazaları görüntüleri ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilecektir.
Belgelendirme : Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilecektir. Belge için eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Ölçme ve Değerlendirme : Eğitimlerin ardından sınav yapılacaktır.
Eğitim Süresi : Eğitimler 2 şer saat olarak verilecektir.
Eğitim Grupları : Eğitime bir grupta maksimum 40 kişi katılacağı düşünülerek hazırlanmıştır.
ACİL DURUM PLANI KAPSAMI
Acil durum planının hazırlanması süreci aşağıdaki basamakları takip eder:
A. İşyerinde meydana gelebilecek acil durumların belirlenmesi
B. İşyerindeki önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin tespiti
C. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin belirlenmesi
D. Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve destek elemanlarının belirlenmesi
E. İşyeri ve işyerinin bölümlerini gösteren krokinin ve tahliye planının hazırlanması
F. Dokümantasyon

HAKKIMIZDA

25 yılı aşan hastanecilik ,radyoloji merkezi ve diyaliz merkezi tecrübelerinin yanısıra 10 yılı aşkın süredir iş sağlığı alanında da hizmet veren yönetici ve çalışan kadromuz ile Hilal ortak sağlık ve güvenlik birimi a.ş. olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz...

İLETİŞİM

Adres: Hamidiye Mh. Hamidiye Cd. No:1/A D:7 Çekmeköy / İSTANBUL

Telefon: 0 216 640 0 650

Faks: 0 216 640 0 645

Email: info@hilalisguvenligi.com

E-BÜLTEN

Bilgilendirmelerimizi almak, haber ve yeniliklerimizden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize üye olunuz.